Welkomstevenementen / Welcome events

English below

Om mensen bewust te maken van de Europese verkiezingen en ze te motiveren om hun omgeving aan te moedigen om te gaan stemmen, hebben we verschillende Welkomstevenementen georganiseerd. Een leuke en leerzame gelegenheid om elkaar te ontmoeten en om ideeën uit te wisselen over evenementen en activiteiten in de aanloop naar de verkiezingen. Uiteraard een borrel achteraf!

Inmiddels zijn er al drie Welkomstevenementen geweest. Ons eerste Welkomstevenement op 16 oktober was goed bezocht door ongeveer 35 mensen: van studenten tot professionals en gepensioneerden. Een goede aftrap! Het evenement op 22 november was meer gericht op studenten. Deze groep aanwezigen was een mix van leden van studentenverenigingen en enthousiaste individuen. Op 3 december hebben we een Welkomstevenement in het Engels gehouden voor ongeveer 40 expats en internationale studenten. Het waren zeer geslaagde evenementen!

Ideeën en plannen

Hieronder een greep uit de vele ideeën en plannen die we tijdens deze Welkomstevenementen hebben gehoord. Het kan van alles zijn, groot of klein en on- of offline: alles helpt!

 • Y Vote, een initiatief van de studentenvereniging AEGEE, organiseert verschillende evenementen in de aanloop naar de Europese verkiezingen. Hieronder valt bijvoorbeeld een groot festival op 10 maart.
 • JEF Den Haag wilde een pub quiz organiseren over Europa, en deze heeft plaatsgevonden op 21 november. Lees hier het verslag van de avond.
 • Een feestje organiseren nadat je samen met een groep vriend(inn)en bent gaan stemmen op 23 mei.
 • Een aantal studentenverenigingen willen hun leden gaan motiveren om te gaan stemmen door debatten te organiseren.
 • Internationale collega´s en vrienden uit een ander EU-land informeren over hoe zij kunnen stemmen.
 • Ideeën pitchen bij gemeentes en lokale bedrijven/organisaties om samen iets te organiseren over een bepaald onderwerp.
 • Creëren en delen van grappige memes op social media.
 • Aan docenten vragen of ze de verkiezingen kunnen noemen in de colleges.
 • Iets organiseren met de faculteit of afdeling op het werk over een specifiek onderwerp waar de EU invloed op heeft.
 • Uitdelen van flyers in je flat, straat, universiteit, werk, etc.

In het nieuwe jaar worden er uiteraard weer dergelijke evenementen georganiseerd, maar in een ietwat ander jasje. Meer informatie volgt op een later moment.

--------

To make people aware of the European elections and to motivate them to encourage the people around them to go to vote, we have organised several Welcome events. A nice and informative opportunity to meet each other and to exchange ideas about events and activities in the run-up to the elections. With drinks and bites afterwards, of course!

In the meantime three Welcome events have taken place. Our first Welcome event on 16 October was well attended with about 35 people, ranging from students to professionals and retired people. A nice kick-off! The event on 22 November was focussed more on students. This group was a mix of members of student associations and enthusiastic individuals. On 3 December, we held a Welcome event in English for expats and international students. The events were a great success!

Ideas and plans

Below you can find selection of the many ideas and plans we have heard during these Welcome events. It can be anything, large or small and on- or offline: everything is helpful!

 • Y Vote, an initiative of student association AEGEE, is organising various events in the run-up to the European elections, e.g. a large festival on 10 March.
 • JEF The Hague wanted to organise a pub quiz on Europe, which took place on 21 November. You can read a summary of the evening here.
 • Organise a party after voting with your friends.
 • A couple of student associations want to motivate their members to go to vote by organising debates.
 • Inform colleagues and friends from another EU country on how they can vote.
 • Pitch ideas at municipalities and local companies/organisations to organise something together on a specific subject.
 • Create and share funny memes on social media.
 • Ask teachers and professors if they can mention the elections in their classes.
 • Organise something with the faculty or department at work about a specific subject that is influenced by the EU.
 • Distribute flyers in your flat, street, university, at work, etc.

Similar events will be organised in the new year again, albeit a little different. More information will follow later.