Workshop Europese Pijler van Sociale Rechten

Op 7 december organiseerde European Anti Poverty Network Nederland (EAPN NL) een workshop over de Europese pijler van sociale rechten in Utrecht. EAPN werkt - samen met het Europees Parlement, de Europese Commissie, de Europese Vakvereniging, de Universiteit van Antwerpen, een platform van ministeries van SZW, en vele andere organisaties - binnen het European Minimum Income Network aan het bereiken van een adequaat minimuminkomen voor iedere EU-burger in iedere EU-lidstaat.

Aan de hand van vier thema´s (educatie, gelijke kansen, minimuminkomen, huisvesting en ondersteuning voor daklozen) kwamen een aantal conclusies naar voren, waaronder:

  • hogere huren zorgen voor meer en meer werkenden armen;
  • ongeacht de achtergrond verdient iedereen dezelfde kansen;
  • eigen bijdragen in onderwijs zijn contraproductief;
  • educatie zou acceptatie moeten bevorderen. Uiteindelijk beginnen gelijke kansen in het onderwijs.

Voor meer informatie over de conclusies kunt u contact opnemen met de heer Jo Bothmer van EAPN NL door te mailen naar info@eapnned.nl.

De workshop werd afgesloten met informatie over `Ik stem deze keer´ en de oproep aan iedereen om deel te nemen aan dit initiatief.

Indien er groepen of organisaties interesse hebben in een workshop over de Europese Pijler van Sociale Rechten, neem dan contact op met EAPN Nederland door te bellen naar 0610997963 of via info@eapnned.nl.